Så här spelar du reducerade system

Vad är reducerade system?

I ett reducerat system har man minskat det antal rader som ett motsvarande matematiskt system skulle innehålla. Chanserna att vinna blir naturligtvis lägre men insatsen minskar också avsevärt. Nedan visas de 81 rader som ingår i ett matematiskt system med 4 helgarderade matcher. Genom att på ett smart sätt välja ut 9 av dessa 81 rader får man ett reducerat system som garanterar minst 3 rätt på de 4 matcherna. De 9 rader, som bildar det reducerade systemet, kallas nyckelrader.

Matematiskt antal rader och nyckelrader.

Systemet R 4-0-9 ger dig 4 helgarderingar utskrivet på 9 rader. Om du skulle spela detta system matematiskt (oreducerat) skulle du behöva 81 rader. (3x3x3x3 rader). I vår reducerade version har vi alltså tagit bort 72 rader. Därför kan du naturligtvis inte räkna med att du alltid får 13 rätt även om dina 9 ogarderade matcher går in. Men chansen finns! Och du får alltid någon vinst om dina ogarderade och helgarderade går in. På detta system är vinstgarantin minst en rad med 12 rätt, 3 rader med 11 rätt samt 3 rader med 10 rätt.

Vad är system med utgångsrad?

Ett system med utgångsrad, s.k. U-system, är ett reducerat system där du har möjlighet att påverka teckenfördelningen för de garderade matcherna. På ett system med utgångsrad ska du nämligen skriva ett s.k. utgångstecken för var och en av de garderingar du valt. Hur dessa utgångstecken förhåller sig till garderingens övriga tecken beror på systemets garanti och framgår av nyckelraderna. Ett exempel: har du halvgarderat en match med X2 ska du i raden för U-tecken på systemkupongen ange endera X eller 2.

Hur spelar jag R-system på TipsXtra.se?

Oavsett vilket system du ska spela behöver du börja med att sätta systemramen. I vårt exempel ska vi använda ett system med 4 helgarderingar och 5 halvgarderingar. Dessa placerar jag efter eget huvud, det finns inga krav på att de måste komma i en viss ordning:

Systemram

När jag är nöjd med ramen väljer jag fliken "Färdiga R-/U-system". Där letar jag upp ett system som heter R 4-5-48. När systemet är valt visas även garantivillkoren.

Välj ett R-system

Klicka sedan på "Skapa R-system från nyckelrader" så är ditt system färdigt. Därefter ska du bara spara och skicka in det till Svenska Spel.

Hur spelar jag U-system på TipsXtra.se

Det som skiljer U-system från ett R-system är att du behöver ha en så kallad utgångsrad. Svenska Spels U-system bygger på en enda U-rad och den ska innehålla så många rätt som möjligt. Om du har alla rätt på din U-rad så får du också 13 rätt.

På TipsXtra.se läggs det automatiskt upp 3 stycken U-rader när du skapar ett nytt system. Dessa kan du på ett "vanligt" TipsXtra-system använda för att styra teckenfördelningen mellan 1, X och 2 i ditt system:

För att skapa U-system från Svenska Spels mallar behöver vi först radera dessa U-rader. Därefter klickar vi i önskad U-rad och klickar på "Lägg till U-rad":

Det är viktigt att du för Svenska Spels U-system bara har en enda U-rad. Ändrar du U-raden i efterhand så måste du radera den du först skapade, annars kommer den ligga kvar först i listan över U-rader och TipsXtra.se kommer välja den när du skapar nyckelraderna.

Nu gör vi som med R-system, väljer fliken "Färdiga R-/U-system", letar upp systemet "4-5-30" och klickar på "Skapa U-system från nyckelrader". Spara, lämna in till Svenska Spel och håll tummarna!

 

Peter Härder

E-post: peter@harderwork.se
 
Publicerad 2017-06-05 08:40 (senast ändrad 2017-06-05 08:45)
  TipsXtra.se använder cookies. Genom att använda TipsXtra.se godkänner du detta.
Jag godkänner alla cookies